تبلیغات
تمام ایران تورکلرینین وئبلاگی - ما اراذل و اوباش نیستیم كه با تهدید خود ما را اینچنین فرض میكنید!

جستجو

 

ما اراذل و اوباش نیستیم كه با تهدید خود ما را اینچنین فرض میكنید!

شنبه 6 شهریور 1389   12:55 ب.ظ


نوع مطلب : تراختور ،

سازمان لیگ برتر با تبلیغ غیر مستقیم علیه هواداران تراكتورسازی تبریز،  هواداران تیم تراكتور را چه فرض كرده كه میخواهد قصاص قبل از جنایت راه بیاندازد؟

ما در مانده مانده ایم و  نمیدانیم تا روی سخن را به كدام طرف برگردانیم ! روزی فدراسیون .روزی سازمان لیگ برتر و روزی هم شاید تك به تك مسئولین فدراسیون از آبدارچی گرفته تا كفاشیان!

تو گویی همه خواهان حذف تراکتور هستند.

منبع: اختصاصی Traxtorchi.irسازمان لیگ برتر كه امروز علیه هواداران تراكتور موضع میگیرد ، در روزی كه هواداران تراكتور،  هواداران و تیمهای دیگر را در تبریز تشویق میكرد كجا بود؟ پس چرا آنروزها لب باز نمیكرد تا از این هواداران تحسین كند و حال ( صد البته  باز هم میگوییم ، به ناحق  ) هواداران تراكتور را در بازی با پرسپولیس به محرومیت كشاندند و مسئله را وارونه نشان دادند و گوششان كر شد و نشنیدند كه چه فحشهایی كه به ملت ترك زبان و هواداران تراكتور دادند .  فیلمبرداران و عكاسان  نیز كوچكترین حركت هواداران تراكتور را به تصویر میكشند و دنبال بهانه میگردند اما برای هواداران پایتخت چشم پوشی میكنند چون اگر آنها چشم پوشی كنند چه كسی است كه از احوال آنها در بازیها با خبر باشد! و اگر هم با خبر باشند راحت میتوانند روی مسئله را بپوشانند. صدا را هم قطع كردند چون فحش از طرف هواداران پرسپولیس بود و الا اگر تراكتوریها فحش میدادند آن را نیز قطع نمیكردند تا بهانه روی بهانه جمع باشد.

و حال نیز كار به جایی كشیده كه هواداران تراكتور را تهدید میكنند؟!

ما نمیدانیم این موضوع را به نابخردی مسئولین خودمان اتلاق نماییم یا پررویی شما؟

اگر مسئولین بلند پایه تیم، به معنی واقعی مسئول بودند که اکنون سازمان لیگ نباید چنین جسارتی داشت، و اگر مسئولین سازمان لیگ از ورزش دانشی داشتند، به خود جسارت بافتن چنین خزعبلاتی را نمیدادند/

سازمان لیگ برتر بداند با پایمال کردن حق هوادار تراکتور چیزی عایدش نخواهد شد جز مصمم شدن اراده ی میلیون ها هوادار تراکتور...

اگر شما را منطقی هست و اگر شما را ضمه ای از عدالت علی ( ع ) است ، بجای تهدید به این هواداران به دیده ی یک فرصت بنگرید، در دیدار روز دوشنبه ، تیم ملوان توسط 60 هزار هوادار تراکتور تشویق شد، شما چه امتیازی به این حرکت قائل شدید؟ هیچ...

همه ی اینها ما را ناخود اگاه به سمتی میکشاند که این چنین فکر کنیم، که شما کمر را محکم بسته اید تا تراکتور را نابود سازید

ما احترام سازمان لیگ برتر را در محرومیت نگه داشتیم و دوست داریم احترام همه را نگه داریم اما به شرطی كه به ما توهین نشود و همانطور كه مدافع حقوق هواداران تیمهای پایتخت میشود به حقوق ما هم رسیدگی كند .

شما به این واضحی نمیتوانید هواداران تراكتور را تهدید كنید و همه عملكردهای خوب این هواداران در بازیهای گذشته نادیده بگیرید و حال كار را به تهدید بكشانید انگار كه ما از سر كوه آمدیم و چیزی حالیمان نمیشود؟

سازمان لیگ و شخص عزیز محمدی كمی انصاف داشته باشد

هواداران تراكتور  همه كارهایتان را مو به مو  بررسی میكنند و شما را در زیر ذره بین در نظر دارند .

این كار شما یعنی توهین به ما هواداران تراكتور

این كار شما یعنی ندانم كاری شما و  ندانستن فرق بین فوتبال و هوادار فوتبال با عده ای اراذل اوباش .

سازمان لیگ برتر!

ما اراذل و اوباش نیستیم كه با تهدید خود ما را اینچنین فرض میكنید! بلكه اراذل و اوباش آن كسانی هستند كه به ما فحش دادند. سر كبوتر زبان بسته را از تن جدا كردند حال شما حامیان اراذل او باشید و یا حامی كسانی كه دستشان از همه جا كوتاه است؟! این سر بریدنهای سازمان لیگ و فدراسیون چه معنایی دارد؟!

شكستن صندلی و آتش زدن كار ما نیست و نخواهد بود بهتر است بهانه را كنار بگذارید و به هواداران تراكتور احترام قائل شوید.

شما كه اینچنین به اصطلاح اقتدار از خود نشان میدهید كمی هم اقتدارتان را به توهین كنندگان قومیتی نشان دهید كه تا بحال عكس العملی از شما ندیدیم.

بهتر است كمی محتاط عمل كنید و سعی در تحریك هواداران تراكتور نداشته باشید .

این كار شما نوعی تحریك است اما هواداران تراكتور هوشیارند.

نوشته شده توسط : صدرا سوزوکی