تبلیغات
تمام ایران تورکلرینین وئبلاگی - فردوسی را بهتر بشناسیم

جستجو

 

فردوسی را بهتر بشناسیم

شنبه 20 شهریور 1389   03:54 ب.ظ


نوع مطلب : فرهنگ آذربایجان ،

همه ما فردوسی ار می‌شناسیم. اما نه آنطور كه بوده است بلكه آنطور كه خواسته اند.پس بهتر است فردوسی را بهتر بشناسیم:

این شاعر فارس زبان در دوران میانسالی به طمع كسب طلا تصمیم به سرودن شاهنامه می‌گیرد...


این شاعر فارس زبان در دوران میانسالی به طمع كسب طلا تصمیم به سرودن شاهنامه می‌گیرد و 30 سال از عمر خود را صرف سرودن شاهنامه می‌كند تا بلكه بتواند مالی به دست آورد و در این سالها از سرودن اشعار نژادپرستانه نیز غفلت نمی‌ورزد.

بعد از این سی سال زمانی كه به درگاه سلطان محمود غزنوی می‌رود و شاهنامه را تقدیم محمود غزنوی می‌كند.این سلطان ترك به جای سكه های طلای موعود سكه های نقره‌ای به او می‌دهد(احتمالاً به علت توهین به تركها در شاهنامه چنین می‌كند) فردوسی با نگرش قومی بسیار تنگ نظرانه خود شاه را نه به این دلیل كه شاه و ستمگر است بلكه به این دلیل كه اشراف زاده نیست و نژاد پست(؟) دارد تقبیح می‌كند:

اگر شاه را شاه بودی پدر       ***       به سر می‌نهادی مرا تاج زر

اگر مادرش شـاه بانو بدی       ***       مرا سیم و زر تا به زانو بدی

این شاعر در سرودن اشعار نژادپرستانه نیز مهارتی بسیار دارد، یكجا با نگاه نژادپرستانه‌اش به ترك می‌تازد:

كـه آن تـرك بدپیشـه و ریـمـن اسـت       ***       كه هم بد نژاد است و هم بدتن است

و در جایی دیگر عرب را هدف قرار می‌دهد و او را پست می‌شمارد:

ز شـیر شـتر خوردن و سوسمار       ***       عرب را به جایی رسیده است كار

كــه تــاج كــیــانــی كــنــد آرزو!       ***       تفـو بـر تـو، ای چـرخ گـردان، تفو!

زنان و دختران نیز از گزند اشعار افراطیش در امان نبوده‌اند:

زنـــان را از نـــام نــایــد بــلــنــد       ***       كـه پـیـوســتـه در خـوردن و خـفـتـنـد

زن و اژدهــا هــر دو در خـاك بــه       ***       جـهــان پـاك از ایـن هــر دو نـاپـاك بـه

زنـان را سـتـایـی سگان را سـتا       ***       كـه یـك ســگ بـه از صــد زن پـارســا

چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ       ***       كه نامش ضعیف است و ننگش بزرگ

خلاصه، نمی‌توان فردوسی را حكیم نامید(حكیم ابوالقاسم فرودسی) و نمی‌توان شاهنامه را در كنار آثار سایر شاعران فارسی گو(مانند مولوی و سعدی و ...)قرار داد.

1. منابع:یكی از مطالبی كه به تازگی در كلوب(با عنوان مقایسه ارزش زن در دو فرهنگ تركی و فارسی)انشار یافته بود.

2. كتاب دیوان اللغات التّرك


نوشته شده توسط : صدرا سوزوکی